Вступ до інтернатури 2020 рік

Який перелік документів для вступу на навчання до інтернатури в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» на умовах платних освітніх послуг (контракт)?

Для зарахування до інтернатури на контрактних умовах лікар (провізор) - інтерн надає такі документи:

1. Копія диплома.

2. Копія додатку до диплома.

3. Довідка про контрактну форму навчання.

4. Копія сертифікату КРОК –2 (провізорам-інтернам, які навчалися заочно у ВНЗ, надавати цей документ не потрібно).

5. Копія ідентифікаційного коду.

6. Копія паспорта (1, 2, 11 стор.).

7. Договір з базою стажування при умові вступу в академію тільки на очну частину навчання.

8. Заява (зразок заяви дивись - додаток 1) із зазначенням спеціальності та назви кафедри проходження очного циклу (дивись додаток 2).

9. Договір на надання освітніх послуг (заповнюється у договірному відділі, к. 94)

Разом з копіями випускники повинні мати оригінали перелічених документів.

Коли необхідно здійснити оплату за навчання?

Замовник вносить оплату за отримання освітньої послуги до початку навчання, а саме в період зарахування в інтернатуру, протягом трьох робочих днів після подачі заяви на зарахування.

Який перелік документів для навчання в інтернатурі в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» для лікарів - інтернів за державним замовленням (бюджет)?

Обов’язковою умовою для вступу до інтернатури повинно бути :

1. Направлення з обласного УОЗ на роботу, якщо академія сприяла розподілу випускника.

2. Копія диплома.

3. Копія додатку до диплома.

4. Копія сертифікату КРОК –2.

5. Копія ідентифікаційного коду.

6. Копія паспорта (1, 2, 11 стор.).

7. Витяг або копія наказу лікарні про зарахування на навчання до інтернатури.

8. Договір з лікувальним закладом, де лікар повинен відпрацювати 3 роки після закінчення інтернатури.

9. Свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі зміни прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів).

10. ФОТО 3х4 – 2 шт.

Разом з копіями випускники повинні мати оригінали перелічених документів.

Термін подачі документів до вступу в інтернатуру на контрактну форму навчання

з 1 липня 2020 року по 24 липня 2020 року.