Про факультет

Факультет післядипломної освіти, вже 44 роки продовжує багаторічні традиції, закладені з періоду його організації (заснований наказом МОЗ України №124 від 24 березня 1973 році), 

забезпечуючи сталий розвиток системи

 удосконалення лікарів на післядипломному етапі в Україні. Метою післядипломної освіти  на факультеті є задоволення індивідуальних потреб лікарів у особистісному та професійному  їх зростанні, а також забезпечення

 потреб держави в кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму.  

      У зв'язку з розширенням форм діяльності і розвитком нових напрямків роботи у 1996 році факультет удосконалення лікарів був перейменований у факультет післядипломної освіти.

     У своїй структурі факультет об'єднав такі напрямки як первинна спеціалізація (інтернатура), магістратура, підвищення кваліфікації на тематичних  та передатестаційних циклах, спеціалізацію, стажування, клінічну ординатуру. Таке поєднання дозволяє досить повно задовольнити потребу лікувальних установ в підготовці і вдосконалення лікарів, а також забезпечити систему безперервної медичної освіти.

     На кафедрах факультету застосовуються новітні прогресивні форми і методи викладання, демонструються сучасні технології та досягнення медичної науки з усіх спеціальностей післядипломного навчання. У навчальному процесі використовуються комп'ютерні класи, манекени різної складності, ділові та рольові ігри, тренінги, проблемно орієнтовані дискусії та інші сучасні освітні та інформаційні технології. Навчання проводять досвідчені викладачі та висококваліфіковані фахівці різних медичних спеціальностей, зокрема:  27 докторів медичних  наук, 106 кандидатів медичних наук. Серед професорсько викладацького складу факультету є  4 заслужених лікаря України, 3 заслужених діяча науки і техніка України, 4 лаурята  Державної премії України. 

     Сегодня факультет  включает 11 кафедр: соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я  (зав.каф. проф. В.М. Лехан); акушерства, гінекології та перинатології (зав.каф. проф. Ю.О.Дубоссарська ); анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів (зав.каф. проф. О.М.Клігуненко); медико-соціальної експертизи і реабілітації (зав.каф. проф. Л.Ю.Науменко); нервових хвороб та нейрохірургії (зав.каф. проф. Л.А.Дзяк); педіатрії  сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики  (зав.каф. д.м.н., доц.. С.О.Шейко); психіатрії (зав.каф. проф. Л.М.Юр`єва); сімейної медицини (зав.каф. д.м.н.доц. І.Л.Височина);  стоматології (зав.каф. проф. О.А.Глазунов);  терапії, кардіології та сімейної медицини (зав.каф.  проф. В.А.Потабашний);  хірургії, травматології та ортопедії (зав.каф. проф. В.І.Десятерик).

     До того ж, удосконалення лікарів та їх спеціалізація здійснюється ще на 9 курсах, що розташовані на кафедрах: ендокринології (зав.каф. д.м.н. Н.О.Перцева); шкірних та венеричних хвороб (зав.каф. проф. А.Д.Дююн); дитячої стоматології (зав.каф. проф. І.В.Ковач); педіатрії №3 та неонатології (зав.каф. проф. Ю.К.Больбот); гігієни та екології (зав.каф. проф. О.А.Шевченко); професійних хвороб та імунології (зав.каф. доц. К.Ю.Гашинова); хірургії №1 (зав.каф. проф.. Я.С.Березницький); фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології (зав. каф. д.м.н.,доцент О.Б.Неханевич); медицини катастроф та військової медицини (зав.каф. проф. О.Ю.Сорокіна).

     На кафедрах та курсах факультету спеціалізація, стажування,  тематичне удосконалення та передатестаційні цикли здійснюється по 34 спеціальностям. Первинна спеціалізація  (інтернатура) для випускників ДМА та інших ВНЗів України проходить на 27 кафедрах академії за 30 спеціальностями, а  клінічна ординатура – за 32 спеціальностями.

Щорічно на кафедрах факультету післядипломної освіти навчаються більше 4500 лікарів, 1500 лікарів-інтернів, 50  відчизнянних клінічних ординаторів.

     Діяльність усіх структур факультету націлена на забезпечення високого рівня навчального процесу в усіх напрямках і програмамах післядипломної освіти, а також на контроль знань, умінь і навичок лікарів-інтернів та лікарів-слухачів.